02-9944468, 02-5332622-3

Spec วัสดุ

โครงสร้างอาคาร
วัสดุปูพื้นชั้นล่าง
วัสดุปูพื้นชั้นบน
วัสดุปูพื้นห้องน้ำ
ผนัง
บันได
งานสี
ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
รายการสุขภัณฑ์
ผ้าเพดาน
หลังคา

โครงสร้างอาคาร
วัสดุปูพื้นชั้นล่าง
วัสดุปูพื้นชั้นบน
วัสดุปูพื้นห้องน้ำ
ผนัง
บันได
งานสี
ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
รายการสุขภัณฑ์
ผ้าเพดาน
หลังคา