รู้จักโฮมสแควร์ฯ

บริษัท โฮมสแควร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายปี พ.ศ.2549 กลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ประกอบด้วย สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง และนักการตลาด ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการก่อสร้างมายาวนาน จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าธุรกิจด้านการก่อสร้างบ้านพักอาศัย มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก หากแต่ในปัจจุบันการที่เจ้าของบ้านจะดำเนินการก่อสร้างบ้านด้วยตัวเอง มักจะประสบกับความยุ่งยากหลายประการ อาทิเช่น การเลือกสถาปนิกเพื่อออกแบบบ้านที่ตรงกับความต้องการ การเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีฝีมือ และสามารถไว้วางใจได้ การเลือกวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ รวมถึงการติดต่อกับแหล่งทุนต่างๆ หากการก่อสร้างบ้านสามารถบริหารจัดการได้แบบเบ็ดเสร็จ หมายถึง การที่มีบริษัทที่รับดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและดูแลโครงการให้กับเจ้าของบ้านอย่างเรียบร้อย ในลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าของบ้านเป็นอย่างมาก


ทางบริษัทฯจึงได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการในการก่อสร้างแบบควบวงจรแก่เจ้าของบ้าน กล่าวคือ มีสถาปนิกทำหน้าที่ออกแบบและให้คำปรึกษาตั้งแต่การวางเค้าโครงของบ้านลงบนที่ดิน การกำหนดการใช้สอยต่างๆ รวมถึงรูปแบบและวัสดุก่อสร้าง พร้อมทั้งทีมงานวิศวกร และฝ่ายประเมินราคา ที่จะคอยดูแลด้านงบประมาณของโครงการให้เป็นไปตามความต้องการ ในส่วนของการก่อสร้าง ทางบริษัทมีช่างก่อสร้างที่มีฝีมือและประสบการณ์ พร้อมด้วยการควบคุมงานจากวิศวกรในทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง ฉะนั้นลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจสร้างบ้านกับเรา จะสามารถมีความมั่นใจ และไม่ต้องประสบกับความยุ่งยากในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งได้บ้านที่ตรงกับความต้องการและงบประมาณมากที่สุด

คุณสุรัตน์ พิมพ์ศักดิ์
กรรมการผู้จัดการ