รู้จักโฮมสแควร์

บริษัท โฮมสแควร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายปี พ.ศ.2549 กลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ประกอบด้วย สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง และนักการตลาด ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการก่อสร้างมายาวนาน ซึ่งธุรกิจด้านการก่อสร้างบ้านพักอาศัย มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมากเทียบไปในอดีต ทำให้เราเห็นโอกาสในการสร้างบริษัทฯ โดยสร้างขึ้นมาจากการเล็งเห็นถึง ปัญหาความยุ่งยากในการเลือกซื้อที่พักอาศัย หรือ การสร้างบ้านด้วยตนเอง อาทิเช่น การเลือกสถาปนิกเพื่อออกแบบบ้านที่ตรงกับความต้องการ การเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีฝีมือ และสามารถไว้วางใจได้ การเลือกวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ รวมถึงการติดต่อกับแหล่งทุนต่างๆ ซึ่งมันจะดีกว่าไหมหากการก่อสร้างบ้านสามารถบริหารจัดการได้แบบเบ็ดเสร็จ หมายถึง การที่มีบริษัทที่รับดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและดูแลโครงการให้กับเจ้าของบ้านอย่างเรียบร้อย เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดในการได้บ้านที่ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์มากที่สุด

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะให้บริการในการก่อสร้างแบบควบวงจรแก่เจ้าของบ้าน มีสถาปนิกทำหน้าที่ออกแบบและให้คำปรึกษาตั้งแต่การวางเค้าโครงของบ้านลงบนที่ดิน การกำหนดการใช้สอยต่างๆ รวมถึงรูปแบบและวัสดุก่อสร้าง พร้อมทั้งทีมงานวิศวกร และฝ่ายประเมินราคา ที่จะคอยดูแลด้านงบประมาณของโครงการให้เป็นไปตามความต้องการ ในส่วนของการก่อสร้าง ทางบริษัทมีช่างก่อสร้างที่มีฝีมือและประสบการณ์ พร้อมด้วยการควบคุมงานจากวิศวกรในทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง ทำให้ลูกค้าไม่ต้องเจอกับความยุ่งยากในการสร้างบ้าน และมั่นใจได้ว่าจะได้บ้านที่ตรงกับความต้องการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และงบประมาณมากที่สุด

คุณสุรัตน์ พิมพ์ศักดิ์
กรรมการผู้จัดการ