การสร้างบ้านบนที่ดิน

อยาก “สร้างบ้าน” สักหลัง ?

หากท่านต้องการสร้างบ้านสักหลัง แต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหน แบบบ้านที่ตรงใจก็ยังไม่มี การติดต่อขออนุญาตปลูกสร้างก็ดูจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน จ้างผู้รับเหมา ก็กลัวจะทิ้งงาน ได้คุณภาพที่ไม่ดี
ที่ “โฮมสแควร์ ดีเวลอปเมนท์” เราให้บริการในการก่อสร้างแบบครบวงจร ตั้งแต่มีสถาปนิกทำหน้าที่ออกแบบและให้คำปรึกษา ทีมวิศวกรและฝ่ายประเมินราคาที่จะคอยดูแลด้านงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการ มีช่างก่อสร้างที่มีฝีมือและประสบการณ์ พร้อมด้วยการควบคุมงานจากวิศวกรในทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง เราจึงมั่นใจว่าลูกค้าทุกท่านไม่ต้องประสบกับความยุ่งยากในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งได้บ้านที่ตรงกับความต้องการและงบประมาณมากที่สุด


ขั้นตอนการสร้างบ้าน

1. เลือกแบบบ้าน/แจ้งความต้องการของลูกค้า

ทางบริษัทได้จัดเตรียมแบบบ้านในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของเจ้าของบ้าน พร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านงานออกแบบและก่อสร้าง เพื่อให้คำแนะนำในการเลือกแบบบ้านที่เหมาะสมกับขนาดที่ดิน ,จำนวนสมาชิก,ประโยชน์ใช้สอย และงบประมาณของเจ้าของบ้าน

*อาจประมาณการได้โดยโฉนดที่ดินแทน

2. สำรวจที่ดิน

ฝ่ายออกแบบจะได้ทำการนัดหมาย เพื่อให้สถาปนิกเข้าไปสำรวจที่ดิน* และสภาพโดยรอบ สำหรับใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการนำเสนอแบบร่าง และทำการวางผังบ้านลงบนที่ดินของท่าน ในขณะเดียวกันฝ่ายขายจะนำท่านชมผลงานที่หน่วยงานที่บริษัทได้ทำการก่อสร้างไปแล้ว และที่กำลังก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานการทำงาน และความประณีตของทีมฝีมือช่างก่อสร้างของบริษัท

*อาจประมาณการได้โดยโฉนดที่ดินแทน

3. ปรับแบบบ้าน

หลังจากเลือกแบบบ้านแล้ว อาจมีการปรับแบบหรือเพิ่มเติม ทางบริษัทฯยินดีทำแบบแปลน และผัง Layout พร้อมกับแจ้งราคาประเมินในการเปลี่ยนแปลง* เพื่อให้ทราบงบประมาณคร่าว ๆ ก่อน เพื่อการตัดสินใจ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

4. สรุปแบบบ้าน & วางเงินจอง

ทางบริษัทจะนำเสนอรูปแบบบ้าน และงบประมาณการก่อสร้างบ้านของท่าน เพื่อประกอบการตัดสินใจของท่าน และเมื่อท่านตัดสินใจที่จะสร้างบ้านกับทางบริษัทฯ จึงเป็นขั้นตอนการวางเงินจอง ขั้นต่ำ 50,000 บาท*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขึ้นอยู่กับแบบและราคาของบ้าน

5. เขียนแบบเพื่อเซ็นสัญญา

ทางบริษัทจะทำการเขียนแบบเพื่อเซ็นสัญญา พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างต่อไป

6. เซ็นสัญญา

บริษัทฯ จะเตรียมสัญญา แบบสัญญา รายละเอียดรายการประกอบแบบ เมื่อเซ็นสัญญา ผู้ว่าจ้างจะต้องทำการชำระงวดที่ 1 ซึ่งมีมูลค่าเป็น 10% ของมูลค่าการก่อสร้างรวม*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขึ้นอยู่กับแบบและราคาของบ้าน

7. เขียนแบบก่อสร้าง

บริษัทจะทำการเขียนแบบก่อสร้างจริง และออกแบบให้เหมาะสมกับที่ดินของผู้ว่าจ้าง

7. ทำการก่อสร้าง

บริษัทจะทำการก่อสร้างตามแบบแผน และมาตรฐานของบริษัท


8. ส่งมอบบ้าน

ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบงานก่อสร้างโดยละเอียดตามมาตรฐานบริษัทฯ พร้อมกับลูกค้า หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามความเห็นของลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จพร้อมกับการตรวจครั้งสุดท้าย พร้อมสรุปรายงานการตรวจและส่งมอบบ้านกับลูกค้า

การประกันคุณภาพ

ไม่ต้องเป็นกังวลกับการรับประกันในคุณภาพของ “โฮมสแควร์ ดีเวลอปเมนท์” เรามีการรับประกันและบริการหลังการปลูกสร้างดังนี้

 • งานโครงสร้างหลัก 15 ปี

  เช่น เสา คาน ฐานราก โครงสร้างต่างๆ

 • งานหลังคารั่วซึม 5 ปี

  เช่น รอยรั่วซึมจากหัวสกรูหลังคาเมทัลชีท ฯลฯ

 • งานระบบป้องกันปลวก 3 ปี

  มีการเดินระบบท่อน้ำยากำจัดปลวกและอัดน้ำยากำจัดปลวกให้ถึง 3 ปี

 • งานสถาปัตยกรรมทั่วไป 1 ปี

  เช่น รอยแตกร้าว สีลอก ฯลฯ