โครงการทวิภาคี HBA Model Premium รุ่นที่ 1

,

ตามที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดทำโครงการทวิภาคี HBA Model Premium รุ่นที่ 1 สานฝันคนรุ่นใหม่สู่เส้นทางอาชีพงานช่างฝีมือ

ในฐานะที่ “โฮมสแควร์ ดีเวลอปเมนท์” เป็นอีกหนึ่งบริษัทในสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มีความยินดีที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา และเปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษา จากโครงการดังกล่าว เข้ามาศึกษาดูหน้างานจริงของบ้านที่กำลังก่อสร้าง โดยมีคุณสุรัตน์ พิมพ์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นผู้บรรยายหลักในครั้งนี้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อเป็นประโยชน์แก่น้องนักศึกษาต่อไป