พิธีตั้งศาลพระภูมิ และทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานใหม่

,

พิธีตั้งศาลพระภูมิ และทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานใหม่

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท โฮมสแควร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

นำโดยคุณสุรัตน์ พิมพ์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ และคุณสุจิตตรา พิมพ์ศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ร่วมกับคณะผู้บริหารและพนักงาน

ได้จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิ และทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานใหม่โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เข้าเจริญพระพุทธมนต์

ณ อาคารสำนักงานใหม่ ลำลูกกา(คลอง 4) จ.ปทุมธานี เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ และผู้เข้าร่วมงาน

ทางโฮมสแควร์ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานและมอบของขวัญเปิดอาคารสำนักงานใหม่ในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่าน

ประสบแต่ความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน กิจการเจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะ